Dordtse Kil IV SBBD | Dordtse Kil I + II / Amstelwijck West | Home Volg SBBD op Twitter
 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht
 Dordtse Kil I + II / Amstelwijck West Dordtse Kil III Zeehavengebied / Krabbepolder Louter Bloemen
  Home   Contact   Print   Zoeken   Documenten   Links  
 Hoofdmenu SBBD
 Beveiliging
 Keurmerk KVO-B
 Tarieven
 Deelnemers
 Meedoen
 Reacties
 Nieuws
 Nieuwsbrieven
 Column
 Bestuur en Contact
 Wijklijn: Meld defecten openbare ruimte
 Doe aangifte via het internet
 

SBBD Dordtse-kil I + II / Amstelwijck West

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht "Dordtse Kil I+II/Amstelwijck West" is een zelfstandig onderdeel van de SBBD.
Het Het beveiligingproject is gestart in 1995 en verkreeg als een van de eerst bedrijventerreinen in Nederland het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B).
 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
 1. het bevorderen van een ongestoord genot, bezit en gebruik van goederen en gebouwen toebehorend aan ondernemers gevestigd op bedrijfsterreinen in de gemeente Dordrecht en de ondersteuning van (rechts)personen die aangesloten zijn bij de onderhavige stichting en die een soortgelijke doelstelling, maar specifiek voor een bepaald bedrijfsterrein hebben en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

   
 2. De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het (doen) aanbieden aan de aangesloten (rechts)personen die een onderneming uitoefenen op een van de bedrijfsterreinen in Dordrecht van een pakket beveiligingsmiddelen en -maatregelen, alsmede van -diensten.

 Terug Verder

 
  Dordtse Kil I + II /
  Amstelwijck West
Dordtse Kil I + II / Amstelwijck WestZeehavengebied / KrabbepolderLouter BloemenDe PutRijksstraatweg/ KeerweerDordtse Kil IIIAmstelwijck OostMijlweg
 Ontwerp en realisatie: Avant Internet BV Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht - SBBD Stuur een e-mail naar info@sbbd.nl 078-6176506